วงจรกำเนิดความถี่


ใช้ IC เบอร์ 74HC00 ซึ่งเป็น NAND Gate มาเป็นวงจรกำเนิดความถี่ แร่ที่ใช้เป็นแร่ 18.08 MHz ขดลวด 4.7 uH เป็นขดลวดสำเร็จรูปสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าต้องการให้แบนด์กว้างขึ้น ก็ให้เพื่มค่าของขดลวดขึ้นอีกนิด เช่น 5.6 uH VC หรือวาริเอเบิ้ลคาปาซิเตอร์ ใช้แบบตัวพลาสติก หรือตัวเหล็กก็ได้ LED เป็นตัวแสดงการส่งสัญญาณ ทรานซิสเตอร์ 2N3906 (PNP) ทำหน้าที่เป็น Switch เปิดปิด การทำงานของวงจรกำเนิดความถี่ ตามการกดคีย์ CW