ตรวจสอบระบบสายอากาศ

การตรวจสอบระบบสายอากาศถือว่าเป็น Option จะติดตั้งลงในเครื่องเลยหรือไม่ก็ได้ ในที่นี้ใช้ SWR Bridge แบบ LED เพราะทำได้ง่าย ราคาถูกกว่านำมิเตอร์แบบเข็มมาใช้ 

การพันขดลวด  L1

ใช้ขดลวดขนาดเล็กพันบนแกน FT37-43 

 

Tap รอบที่ 5 ดังรูป

 จากนั้นพันต่ออีก 20 รอบ รวมเป็น 25 รอบ 


การต่อวงจรจะต่อดังนี้ 

เครื่องส่ง == >> SWR Bridge ==>> ATU ==>> สายอากาศ 

การใช้งานวงจรนี้
เลื่อนสวิตช์มาที่ตำแหน่งวัดค่า SWR ถ้าสายอากาศไม่ Match หลอด LED จะติดสว่าง (ไม่ว่าจะส่ง Hi หรือ Low) ยิ่งไม่ Match มากเท่าไร ยิ่งสว่างจ้าเท่านั้น ให้เราค่อย ๆ ปรับจูน ATU อย่างช้า ๆ จนกว่าหลอด LED จะดับสนิท ดังในวีดีโอตัวอย่าง ซึ่งจะเห็นได้ว่าปรับได้ไม่ยากนัก จุดนี้เป็นจุดที่ Brige สมดุล ไม่มีกระแสไหลในวงจรแสดงว่าโหลด หรือระบบสายอากาศมีค่า 50 โอห์ม เหมาะสมกับการออกอากาศของเราแล้วครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น