ไดร์เวอร์

ถ้าเราจะป้อนสัญญาณจากวงจรกำเนิดความถี่ไปยังวงจรขยายกำลังเลยทีเดียว การทำงานของวงจรจะไม่มีเสถียรภาพเอามาก ๆ ทั้งสัญญาณตก และรูปคลื่นไม่สวย เราเลยต้องมีวงจร ไดร์เวอร์ วงจรชุดนี้ใช้ IC 74AC240 (Octal Buffer/Line Driver with 3-STATE Outputs)สัญญาณ RF OUT จากวงจรนี้ขึ้นอยู่กับแรงดันไฟเลี้ยงด้วย ถ้าใช้ไฟเลี้ยงสูง จะได้แรงดัน RF OUT สูง ส่งผลให้กำลังส่งมากตามไปด้วย แต่ IC จะร้อน ในคู่มือของไอซีระบุไว้ว่าให้ใช้แรงดัน 5.5 - 7 โวลต์ (แล้วแต่ยีห้อ) แต่ผมเองเคยใช้ถึง 8 โวลต์ ไอซีก็ยังทำงานได้เป็นปกติ แต่พอผมทดลองเปลี่ยนไอซีเป็นอีกยีห้อ พบว่าใช้ไปไม่นานไอซีพัง ถ้าเป็นไปได้ผมติดว่าใช้แค่ 6 โวลต์ก็คงพอ ตัวอย่าง 74AC240 ทั้ง 2 ยีห้อ