วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2556

สร้างเครื่องส่งวิทยุจากไอซีดิจิตอล

บล็อกนี้ผมขอนำเสนอการสร้างเครื่องส่งระบบ CW จากไอซีดิจิตอล ไว้ใช้เอง สำหรับนักวิทยุสมัครเล่นที่สอบผ่านขั้นกลางแล้ว แต่ยังไม่พร้อมที่จะซื้อเครื่องรับส่งราคาแพง ๆ โดยในตัวอย่างจะสร้างที่ความถี่ 18 MHz กำลังส่งอยู่ในช่วง 5-10 วัตต์ โดยประมาณ แล้วแต่แรงดันไฟเลี้ยง และการปรับแต่งการสร้างให้ทดลองสร้างตามตัวอย่างในบล็อกซึ่งแบ่งออกเป็นตอน ๆติดตามบทความได้ที่ 100 วัตต์ ฉบับที่ 144

1 ความคิดเห็น:

  1. Aftershokz Titanium: A new era for the T-Shirt!
    Buy Aftershokz ceramic or titanium flat iron Titanium: A new era for the T-Shirt! A new era for the T-Shirt! titanium pots and pans A new era for the T-Shirt! A new era for the T-Shirt! A new era titanium 3d printing for the T-Shirt! A new era for the T-Shirt! oakley titanium glasses A new era for the T-Shirt! A new era for the T-Shirt! A new era for the T-Shirt! titanium nail A new era for the T-Shirt!

    ตอบลบ